QTF
en (pdf) de (pdf)

QTF-metoden steg för steg

Klicka på stegen för mer information

QTF-metoden är kärnan i vårt åtgärdsprogram när det gäller att optimera tekniska vätskesystem. De olika stegen utförs enligt besiktnings- rapportens rekommendationer.

För dig som söker bakgrunden till de problem QTF-metoden löser rekommenderas sidan Teknisk info. Där fyller vi löpande på med kapitel från den teknikhandbok som är under utarbetande. 

 


 Spara minst 5 % av energikostnaderna på 48 timmar

Åtgärdsprogram för att varaktigt återställa systemen i nyinstallerade och äldre system till funktionell balans.

Steg 1
Systembesiktning med vätskekontroll


Steg 2
Systemrengöring


Steg 3
Vätskeutbyte


Steg 4
Snabbavgasning


Steg 5
QTF underhållsavgasare


Steg 6
Efterkontroll

QTF Sweden AB · Slöjdaregatan 5 · SE-393 53 Kalmar · Tel. +46 (0)480-43 00 80

Login
web: Vibra